Το παρακάτω άρθρο αποτελείται από 2 μέρη :

Α) Τις ρυθμίσεις του νέου νομοσχεδίου, του Υπουργείου Παιδείας, σε ερωτήσεις-απαντήσεις.

Β) Ό,τι θα ισχύσει σε μαθητές Α’ Λυκείου (Πανελλαδικές 2023) , Β’ Λυκείου (Πανελλαδικές 2022) , Γ’ Λυκείου (Πανελλαδικές 2021), απόφοιτους παλαιοτέρων ετών και για όσους θέλουν να υποβάλλουν απλά μηχανογραφικό, με το 6% ή το 4 %, σε ερωτήσεις-απαντήσεις.


Α) Οι ρυθμίσεις του νέου νομοσχεδίου, του Υπουργείου Παιδείας, σε ερωτήσεις-απαντήσεις.

1)Ποιες ρυθμίσεις περιλαμβάνει το νομοσχέδιο;

Απάντηση:

α)  Σχετικά με την εισαγωγή στα ΑΕΙ και τη φοίτηση σε αυτά, περιλαμβάνει:

 • Ελάχιστη βάση εισαγωγής.
 • Συγκεκριμένο αριθμό επιλογών στο μηχανογραφικό.
 • Υποβολή μηχανογραφικού σε δύο φάσεις.
 • Παράλληλο μηχανογραφικό για εγγραφή σε Δημόσιο ΙΕΚ.
 • Ορισμός συντελεστών βαρύτητας πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων από τα ΑΕΙ.
 • Χρονικό όριο φοίτησης.

β)  Σχετικά με την προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας και την αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, περιλαμβάνει:

 •   Ελεγχόμενη είσοδος στα ΑΕΙ.
 •  Ίδρυση Μονάδας και Επιτροπής ασφαλείας και προστασίας στα ΑΕΙ.
 •  Θεσμοθέτηση Ομάδας Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων που θα υπάγεται στην Ελληνική Αστυνομία.
 • Πρόβλεψη ολοκληρωμένου πλαισίου πειθαρχικού δικαίου στα ΑΕΙ.

2) Από πότε θα ισχύσουν οι διάφορες ρυθμίσεις σχετικά με το σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ;

Απάντηση:

α) Από τις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2021 θα ισχύσουν:

 • Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής.
 • Το Παράλληλο μηχανογραφικό για εγγραφή σε Δημόσιο ΙΕΚ.
 • Το χρονικό όριο φοίτησης.

β) Από τις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2022 θα ισχύσουν:

 • Συγκεκριμένος αριθμός επιλογών στο μηχανογραφικό.
 • Υποβολή μηχανογραφικού σε δύο φάσεις.
 • Ορισμός συντελεστών βαρύτητας πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων από τα ΑΕΙ. 
 • (και προφανώς η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, το χρονικό όριο φοίτησης και το Παράλληλο μηχανογραφικό για εγγραφή σε Δημόσιο ΙΕΚ που θα ισχύσουν απο τις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2021).                                                  

3) Πώς θα υπολογίζεται η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής;  

Απάντηση:

Κάθε Πανεπιστημιακό Τμήμα θα θέτει ως Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής κάποιο ποσοστό Χ% ( δε γνωρίζουμε ακόμα τα ποσοστά των Πανεπιστημιακών Τμημάτων), του μέσου όρου (ΜΟ) των μέσων επιδόσεων (ΜΕ) όλων των υποψηφίων στο σύνολο των τεσσάρων μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου του υποψηφίου:

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ (ΜΟ) = [ (ΜΕΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1) + (ΜΕΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2) + (ΜΕΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3) + (ΜΕΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4) ] / 4

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

α) Αν υποθέσουμε ότι ο Μέσος Όρος των μέσων επιδόσεων όλων των υποψηφίων, στο σύνολο των τεσσάρων μαθημάτων, ενός επιστημονικού πεδίου, είναι 12/20.

Και αν η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής που ορίζεται από κάποιο Πανεπιστημιακό τμήμα είναι π.χ. το 90% του Μέσου Όρου, τότε η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής θα είναι το 10,8 για το συγκεκριμένο Πανεπιστημιακό τμήμα.

β) Αν υποθέσουμε ότι ο Μέσος Όρος των μέσων επιδόσεων όλων των υποψηφίων, στο σύνολο των τεσσάρων μαθημάτων, ενός επιστημονικού πεδίου, είναι 11/20.

Και αν η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής που ορίζεται από κάποιο Πανεπιστημιακό τμήμα είναι π.χ. το 90% του Μέσου Όρου, τότε η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής θα είναι το 9,9 για το συγκεκριμένο Πανεπιστημιακό τμήμα.

Προσοχή όμως!! Άλλο η ελάχιστη βάση εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) και άλλο η (πραγματική) βάση της σχολής.

4) Γιατί προκρίθηκε η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής σε ποσοστό και όχι σε απόλυτο μέγεθος, π.χ. 10;

Απάντηση:

Για να μην εξαρτάται το ποσοστό επιτυχόντων / αποτυχόντων κάθε χρόνο από την εκάστοτε ευκολία / δυσκολία των θεμάτων.

5) Γιατί όχι η ίδια Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής για όλα τα τμήματα;  

Απάντηση:

Γιατί τα προγράμματα σπουδών διαφέρουν, και χρειάζεται να μπορούν να διαφοροποιηθούν οι ακαδημαϊκές προϋποθέσεις εισαγωγής σε αυτά.

6) Για τις σχολές που βρίσκονται σε παραπάνω από ένα επιστημονικό πεδίο (κοινές σχολές), πως θα υπολογίζεται η Ε.Β.Ε.;  

Απάντηση: Σε τέτοιες περιπτώσεις, για τον υπολογισμό της ΕΒΕ, θα λαμβάνεται υπόψη , ο μικρότερος μέσος όρος των τεσσάρων μαθημάτων, μεταξύ των επιστημονικών πεδίων που ‘’φιλοξενούν’’ τη κοινή σχολή.

7) Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της ελάχιστης βάσης εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) και της (πραγματικής) βάσης κάθε σχολής;  

Απάντηση:

'Αλλο η ελάχιστη βάση εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) και άλλο η (πραγματική) βάση της σχολής. Η Ε.Β.Ε., θα επηρεάσει μόνο τις χαμηλόβαθμες σχολές. Η (πραγματική) βάση κάθε σχολής επηρεάζεται σε τεράστιο βαθμό από τη ζήτηση των υποψηφίων και όχι μόνο από τις επιδόσεις τους. Η Ε.Β.Ε. θα είναι ένας ‘’κόφτης’’ που θα εξασφαλίζει, πως δε θα ξαναδούμε να εισάγονται σε σχολές με βάση 3 και 4. Για παράδειγμα, αν βάσει τον αποτελεσμάτων στις Πανελλαδικές και των μέσων όρων των βαθμολογιών, η Ε.Β.Ε. , στο Μαθηματικό Σάμου, είναι 9/20, τότε, στην περίπτωση που η βάση της σχολής τείνει καθοδικά, η ελάχιστη δυνατή βάση του Μαθηματικού Σάμου θα είναι το 9/20. Θα μπορούσε βέβαια, η (πραγματική) βάση του μαθηματικού Σάμου να είναι τελικά 12/20 (ενώ η Ε.Β.Ε. του 9/20). Με μαθηματική ορολογία : βάση σχολής ≥ ελάχιστη βάση εισαγωγής. Όπως καταλαβαίνετε, οι σχολές υψηλής ζήτησης, άρα και υψηλής βάσης πρόσβασης, δε θα επηρεαστούν καθόλου από την Ε.Β.Ε..

8) Η Ε.Β.Ε. θα ισχύσει και στα ειδικά μαθήματα κ.λ.π. ;  

Απάντηση: Ναι, θα ισχύσει και στα ειδικά μαθήματα, στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ, στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, όπως και στα ΕΠΑ.Λ..

9)Τι αλλάζει ως προς τους συντελεστές βαρύτητας στη διαμόρφωση των μορίων των υποψηφίων;

Απάντηση:

Σήμερα, σε κάθε επιστημονικό πεδίο υπάρχουν δύο συγκεκριμένα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας, οι συντελεστές βαρύτητας των οποίων καθορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας με οριζόντιο τρόπο για όλες τις Σχολές / Τμήματα στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι η κάθε Πανεπιστημιακή Σχολή / Τμήμα θα μπορεί να ορίζει το ποσοστό (συντελεστή βαρύτητας) με το οποίο κάθε πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα θα συμβάλλει στη διαμόρφωση των μορίων του υποψηφίου, π.χ. το Μαθηματικό θα μπορεί να ορίζει α) ότι τα Μαθηματικά είναι το μάθημα με τη μεγαλύτερη βαρύτητα, και β) τον συντελεστή της βαρύτητας των Μαθηματικών, ο οποίος θα επιδρά στη διαμόρφωση των μορίων των υποψηφίων του. Η ρύθμιση αυτή ενισχύει ακόμη περισσότερο την αυτονομία των Πανεπιστημίων και τον ρόλο τους στη διαμόρφωση των ακαδημαϊκών προϋποθέσεων εισαγωγής υποψηφίων. Προβλέπεται η εφαρμογή της ρύθμισής αυτής από τους υποψηφίους που θα εξεταστούν το καλοκαίρι του 2022 και έπειτα.

10) Πώς θα λειτουργήσουν οι δύο φάσεις υποβολής του μηχανογραφικού και πόσες επιλογές θα έχουν οι υποψήφιοι;

Απάντηση:

Στην Α φάση οι υποψήφιοι θα συμπληρώνουν το μηχανογραφικό δελτίο με συγκεκριμένο αριθμό επιλογών, έως 10% του συνόλου των τμημάτων κάθε επιστημονικού πεδίου για τους υποψηφίους από ΓΕΛ και έως 20% για τους υποψηφίους από ΕΠΑΛ. Μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων της Α φάσης, οι μη εισαχθέντες θα συμμετέχουν στη Β φάση, κατά την οποία οι επιλογές τους θα περιλαμβάνουν όσα τμήματα εξακολουθούν να έχουν κενές θέσεις από την Α φάση χωρίς περιορισμό αριθμού επιλογών, εφόσον επιτυγχάνεται η καθορισμένη ΕΒΕ κάθε τμήματος. Προβλέπεται η εφαρμογή της ρύθμισής αυτής από τους υποψηφίους που θα εξεταστούν το καλοκαίρι του 2022 και έπειτα.

11) Τι είναι η δυνατότητα υποβολής παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για τη φοίτηση σε δημόσιο ΙΕΚ;

Απάντηση:

Με το παρόν νομοσχέδιο, δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα για υποβολή παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για τη φοίτηση σε δημόσιο Ι.Ε.Κ. Συνεπώς, ένας υποψήφιος μπορεί να υποβάλει παράλληλα α) μηχανογραφικό για είσοδο σε ΑΕΙ, βάσει της επίδοσής τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις και β) μηχανογραφικό για εγγραφή σε δημόσιο ΙΕΚ βάσει του απολυτηρίου του και επιπλέον κριτηρίων σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των ΙΕΚ. 

12) Πώς θα ορίζεται το ανώτατο χρονικό όριο φοίτησης στα Πανεπιστήμια και ποιους αφορά;

Απάντηση:

Η ανώτατη χρονική διάρκεια φοίτησης σε ένα 4ετές προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ΑΕΙ  θα είναι τα 6 έτη. Στην περίπτωση προγραμμάτων σπουδών που ο ελάχιστος χρόνος υπερβαίνει τα 4 χρόνια, προβλέπονται κατά το μέγιστο άλλα 3 χρόνια. Ειδική μέριμνα θα λαμβάνεται για φοιτητές που εργάζονται ή συντρέχει λόγος υγείας ή άλλος σπουδαίος λόγος, στις οποίες περιπτώσεις είναι δυνατή η υπέρβαση του ανώτατου χρόνου. Για τους ήδη φοιτούντες, ο ανώτατος χρόνος φοίτησης ξεκινά να υπολογίζεται από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, 2021-2022.Το χρονικό όριο φοίτησης θεσπίζεται ώστε να υπάρχει ένα συνεκτικό πλαίσιο ολοκλήρωσης των σπουδών, με σκοπό την ουσιαστική αναβάθμισή τους.

 13) Τι είναι η ελεγχόμενη είσοδος στα ΑΕΙ που προβλέπει το νέο νομοσχέδιο;

Απάντηση:

Σε κάθε ΑΕΙ εφαρμόζεται υποχρεωτικά σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης, και οι πανεπιστημιουπόλεις (campus) των ΑΕΙ περιβάλλονται υποχρεωτικά από περιμετρική περίφραξη ασφαλείας. Σε περιπτώσεις που η εφαρμογή του συστήματος δεν είναι εφικτή σε εξωτερικούς χώρους (π.χ. αν το ΑΕΙ συνορεύει με δημόσιο πάρκο), τότε το σύστημα εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε όλους τους εσωτερικούς χώρους /κτίρια.

14) Τι είναι οι Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος;

Απάντηση:

Συστήνονται Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος (ΟΠΠΙ), οι οποίες θα στελεχώνονται από κατώτερους αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας και ειδικούς φρουρούς, με ειδική εκπαίδευση για την αποστολή τους στο χώρο των ΑΕΙ. Αυτοί θα διατίθενται σε ΑΕΙ στα οποία διαπιστώνονται σχετικές ανάγκες, θα υπάγονται στην Ελληνική Αστυνομία, η μισθοδοσία τους θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, θα συνεργάζονται με τον/την Πρύτανη/αρμόδιο Αντιπρύτανη του ΑΕΙ και αποστολή τους θα είναι η πρόληψη της παραβατικότητας και η αντιμετώπισή της εντός των χώρων των ΑΕΙ.


Β) Ό,τι θα ισχύσει σε μαθητές Α’ Λυκείου (Πανελλαδικές 2023) , Β’ Λυκείου (Πανελλαδικές 2022) , Γ’ Λυκείου (Πανελλαδικές 2021), απόφοιτους παλαιοτέρων ετών και για όσους θέλουν να υποβάλλουν απλά μηχανογραφικό, με το 6% ή το 4 %,σε ερωτήσεις-απαντήσεις.

 • Για την Α’ Λυκείου (Πανελλαδικές 2023)

1) Θα υπάρξει τελικά τράπεζα θεμάτων φέτος;

Απάντηση: Ναι.

 2) Θα εξεταστούν οι μαθητές φέτος με θέματα και από την τράπεζα θεμάτων;

Απάντηση: Καταρχάς, δεν έχει αποφασιστεί, αν θα γίνουν οι απολυτήριες εξετάσεις στο τέλος του σχολικού έτους. Ενδεχομένως, οι μαθητές να προαχθούν στη Β’ Λυκείου χωρίς εξετάσεις. Ακόμα κι αν γίνουν, δεν είναι ακόμα σίγουρο, αν θα επιλέξουν θέματα από την τράπεζα θεμάτων, διότι τα θέματα αυτά είναι συνδυαστικού τύπου και για φέτος είναι εξαιρετικά δύσκολο να γνωρίζει το υπουργείο, ποιος έχει διδαχθεί και τι.

3) Σε κάθε περίπτωση, θα μετρήσει τελικά ο βαθμός της Α’ Λυκείου, για τις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2023;

Απάντηση: Όχι. Έχει αποφασιστεί, πως για τα παιδιά που είναι τώρα στην Α΄ Λυκείου, λόγω των συνθηκών, σε κάθε περίπτωση, δε θα μετρήσει καθόλου ο βαθμός του απολυτηρίου, για τις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2023.

 4) Όταν τα παιδιά της φετινής Α’ Λυκείου, βρεθούν στη Β’ Λυκείου, θα εξεταστούν με την τράπεζα θεμάτων;

Απάντηση: Ναι.

 5) Θα μετρήσει ο βαθμός του απολυτηρίου της Β’ Λυκείου, στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2023;

Απάντηση: Υποθετικά ναι, μένει να διευκρινιστεί σε ποιο ποσοστό. Βέβαια, δεν έχει υπάρξει κάποια σχετική διάταξη από το υπουργείο έως τώρα. Επομένως περιμένουμε να διευκρινιστεί το θέμα. 

6) Στη Γ’ Λυκείου θα υπάρξει τράπεζα θεμάτων;

Απάντηση: Ναι για τις απολυτήριες εξετάσεις. Όχι για τα 4 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

 7) Θα μετρήσει ο βαθμός του απολυτηρίου της Γ’ Λυκείου, στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2023;

Απάντηση: Υποθετικά ναι, μένει να διευκρινιστεί σε ποιο ποσοστό. Βέβαια, δεν έχει υπάρξει κάποια σχετική διάταξη από το υπουργείο έως τώρα. Επομένως περιμένουμε να διευκρινιστεί το θέμα. 

 8) Από το νέο νομοσχέδιο, ποιες αποφάσεις θα ισχύουν, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2023;

Απάντηση:

 • Συγκεκριμένος αριθμός επιλογών στο μηχανογραφικό.
 • Υποβολή μηχανογραφικού σε δύο φάσεις.
 • Ορισμός συντελεστών βαρύτητας πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων από τα ΑΕΙ. 
 • (και προφανώς η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, το χρονικό όριο φοίτησης και το Παράλληλο μηχανογραφικό για εγγραφή σε Δημόσιο ΙΕΚ που θα ισχύσουν απο τις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2021).          

 • Για την Β’ Λυκείου (Πανελλαδικές 2022)

 1) Θα υπάρξει τράπεζα θεμάτων φέτος;

     Απάντηση: Όχι.

2) Θα εξεταστούν οι μαθητές στο τέλος της σχολικής χρονιάς σε απολυτήριες εξετάσεις;

Απάντηση: Δεν έχει αποφασιστεί, αν θα γίνουν οι εξετάσεις στο τέλος του σχολικού έτους. Ενδεχομένως, οι μαθητές να προαχθούν στη Γ’ Λυκείου χωρίς εξετάσεις.

3) Θα μετρήσει ο βαθμός της Β’ Λυκείου, για τις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2022;

Απάντηση: Όχι.

 4) Όταν τα παιδιά της φετινής Β’ Λυκείου, βρεθούν στη Γ’ Λυκείου, θα εξεταστούν με την τράπεζα θεμάτων στις απολυτήριες εξετάσεις;

Απάντηση: Όχι.

 5) Θα μετρήσει ο βαθμός του απολυτηρίου της Γ’ Λυκείου, στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2022;

Απάντηση: Όχι.

 6) Από το νέο νομοσχέδιο, ποιες αποφάσεις θα ισχύουν, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2022;

Απάντηση:

 • Συγκεκριμένος αριθμός επιλογών στο μηχανογραφικό.
 • Υποβολή μηχανογραφικού σε δύο φάσεις.
 • Ορισμός συντελεστών βαρύτητας πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων από τα ΑΕΙ. 
 • (και προφανώς η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, το χρονικό όριο φοίτησης και το Παράλληλο μηχανογραφικό για εγγραφή σε Δημόσιο ΙΕΚ που θα ισχύσουν απο τις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2021).         

 • Για την Γ’ Λυκείου (Πανελλαδικές 2021)

 Από το νέο νομοσχέδιο, ποιες αποφάσεις θα ισχύουν, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2021;

Απάντηση:   

 • Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής.
 • Το Παράλληλο μηχανογραφικό για εγγραφή σε Δημόσιο ΙΕΚ.
 • Το χρονικό όριο φοίτησης.

 • Για τους απόφοιτους παλαιοτέρων ετών 

Υπάρχει παλιό και νέο σύστημα, παλιά και νέα θέματα για τους αποφοίτους;

Απάντηση: Όχι, όσοι επιθυμούν να ξαναδώσουν Πανελλαδικές εξετάσεις, θα εξεταστούν στα θέματα και με τους όρους που θα ισχύουν στους αντίστοιχους τελειόφοιτους, της χρονιάς που θα αποφασίσουν να εξεταστούν.


 • Για όσους αποφασίσουν απλά να καταθέσουν μηχανογραφικό για το 6% των θέσεων (1η χρονιά) ή το 4% των θέσεων (2η χρονιά) 
 •  Τι ακριβώς θα ισχύσει για τους υποψηφίους αυτούς;

Απάντηση:   Oι μαθητές που θέλουν να δώσουν με το 10% (στο 6% την 1η χρονιά που καταθέτουν απλά το μηχανογραφικό και στο 4% τη 2η χρονιά), δε χρειάζεται να κάνουν κάτι ιδιαίτερο. Διατηρούν τους βαθμούς από τις Πανελλαδικές εξετάσεις στις οποίες διαγωνίστηκαν, καταθέτουν απλά νέο μηχανογραφικό, μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά το καλοκαίρι του 2021 και ανάλογα με τις φετινές βάσεις των σχολών, θα επιτύχουν (ή όχι) σε κάποια σχολή της επιλογής τους. Θυμίζουμε βέβαια, πως οι βάσεις με το 6% είναι διαφορετικές από τις βάσεις του 4% και διαφορετικές από τις βάσεις του 90%. ΔΕΝ θα ισχύσει η ελάχιστη βάση εισαγωγής ανά σχολή.

 

Επιστροφή στην κορυφή