Η πορεία προς τις Πανελλαδικές εξετάσεις είναι δύσκολη και δημιουργεί σε αρκετούς μαθητές μια αβεβαιότητα, έλλειψη εμπιστοσύνης προς αυτό που κάνουν ή προς τις ικανότητές τους. Έτσι ο Φροντιστηριακός Οργανισμός Εκπαίδευση Ιατρικών, Θετικών και Οικονομικών Σπουδών στο Μαρούσι δημιούργησε το Γραφείο Μαθησιακής Υποστήριξης. Ο κ. Κώστας ΠΟΥΣΠΟΥΡΙΚΑΣ Μαθηματικός με μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία και εμπειρία δεκαετιών δέχεται στο γραφείο του τους μαθητές και συζητάει μαζί τους για την πορεία των σπουδών τους, την ενδεδειγμένη μέθοδο μελέτης, τον τρόπο ανταπόκρισης στα τρίωρα διαγωνίσματα προσομοίωσης, στη διαχείριση του χρόνου ή σε άλλα ανακύπτοντα προβλήματα. Όταν κάποιος χρήζει ψυχολογικής υποστήριξης αποτείνεται σε εξειδικευμένο ψυχολόγο του φροντιστηρίου.
Επίσης, σε κάθε περίπτωση, όταν απαιτείται ιδιαίτερο μάθημα για κάλυψη κενών και αποριών, πραγματοποιείται χωρίς οικονομική επιβάρυνση.
Συνοπτικά: δουλεύουμε με τους μαθητές μας μεθοδικά και με απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητά τους, ώστε να μειώνουμε τη ψυχολογική τους ένταση και να τονώνουμε την αυτοπεποίθησή τους.
Επιστροφή στην κορυφή