α) Με εξειδίκευση και μεθοδική διδασκαλία, βοηθάμε τους μαθητές μας να πετύχουν το στόχο τους. Υλοποιούμε με συνέπεια και μεθοδικότητα ένα πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις των Ιατρικών, Θετικών & Οικονομικών επιστημών και στις ανάγκες του σύγχρονου υποψηφίου, με βασικές αρχές:

• Το διετή κύκλο προετοιμασίας από τη Β’ Λυκείου και τον τριετή κύκλο προετοιμασίας από την Α’ Λυκείου.
• Την οργάνωση σε ολιγομελή ομοιογενή τμήματα.
• Την υποστήριξη της διδασκαλίας με βιβλία των καθηγητών μας.
• Τη διεξαγωγή τρίωρων διαγωνισμάτων σε συνθήκες πανελληνίων εξετάσεων.
• Τη συστηματική, από τη Διεύθυνση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου κάθε παιδιού χωριστά

β) Είμαστε κοντά σε κάθε μαθητή μας
Κάθε μαθητής, είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα, με συγκεκριμένες ανάγκες , επιθυμίες και στόχους. Βρισκόμαστε δίπλα στο παιδί, σε κάθε βήμα της προσπάθειάς του. Συνεργαζόμαστε μαζί του στενά και είμαστε πάντα διαθέσιμοι. Παράλληλα, διαμορφώνουμε το κατάλληλο περιβάλλον, ώστε τα παιδιά να αναπτύσσουν και μεταξύ τους δυνατές σχέσεις, στο πλαίσιο μιας ομάδας, που συνεργάζεται στενά και αλληλοϋποστηρίζεται. 

 

γ) Εξοικείωση με την εξεταστική διαδικασία

Στα φροντιστήριο Εκπαίδευση διεξάγονται τρίωρα διαγωνίσματα προσομοίωσης των πανελλαδικών εξετάσεων. Κατά την εγγραφή του το παιδί λαμβάνει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για τα διαγωνίσματα όλης της χρονιάς.
Τα διαγωνίσματα αυτά, είναι εκτός ωραρίου διδασκαλίας και είναι πάντα επαναληπτικού τύπου. Επίσης διεξάγονται πολύ συχνά προειδοποιημένα ή μη , 10λεπτα και 20λεπτα tests, στο πλαίσιο του μαθήματος. Η συνεχής τριβή των μαθητών μας του γραπτού λόγου και στη διαδικασία των εξετάσεων αποτελεί βασικό συστατικό της επιτυχίας τους, γιατί τους δημιουργεί σιγουριά και άνεση στο χειρισμό της ύλης στο γραπτό.

 

Στην περίπτωση που κάποιο παιδί έχει βεβαίωση για προφορική εξέταση, το εξετάζουμε με τον προβλεπόμενο και οριζόμενο από το υπουργείο παιδείας τρόπο, σε κάθε τρίωρο διαγώνισμα.

  

δ) Διαμορφώνουμε ομοιογενή τμήματα, που αποτελούνται από 5 έως 8 άτομα.
Ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα δεν υπερβαίνει τα 8 άτομα. Η αρχική τους σύνθεση βασίζεται στο απολυτήριο του μαθητή από το σχολείο. Βάση δίνεται κυρίως στις βαθμολογίες των μαθημάτων, που θα παρακολουθήσει καθώς και το σχολείο, στο οποίο φοιτά. Στη συνέχεια, μετά από εσωτερική αξιολόγηση των μαθητών και παρατηρώντας την πορεία τους, εφόσον κριθεί απαραίτητο, πραγματοποιούμε και ανακατάταξη στη σύνθεση των τμημάτων τον Νοέμβρη. Με αυτό τον τρόπο, όλα τα τμήματα είναι ομοιογενή, διασφαλίζοντας την αμεσότερη και πιο αποτελεσματική καθοδήγηση των μαθητών από τους καθηγητές και τη συνεργασία μεταξύ των συμμαθητών.

 

ε) Ετήσιο χρονοδιάγραμμα μαθημάτων και διαγωνισμάτων

Με την εγγραφή του, κάθε μαθητής λαμβάνει το χρονοδιάγραμμα της σχολικής χρονιάς και το αναλυτικό πρόγραμμα των 3ωρων διαγωνισμάτων όλης της χρονιάς. Το σταθερό πρόγραμμα βοηθά τους μαθητές μας να οργανώνουν καλύτερα τον προσωπικό τους χρόνο και να αποβάλλουν το άγχος. Βοηθά και τους καθηγητές να ολοκληρώσουν την ύλη και να ξεκινήσουν την περίοδο των επαναλήψεων και τελικών επαναληπτικών διαγωνισμάτων περίπου δυόμιση μήνες πριν τις πανελλαδικές εξετάσεις.

 

ζ) Οι εκδόσεις του Φροντιστηρίου Εκπαίδευση Ιατρικών, Θετικών & Οικονομικών Σπουδών στο Μαρούσι

Η διδασκαλία στην τάξη ενισχύεται με τις εξειδικευμένες φροντιστηριακές μας εκδόσεις, σε όλα τα διδασκόμενα μαθήματα, όλων των τάξεων. Είναι βιβλία, που έχουν επιμεληθεί οι καθηγητές μας και περιλαμβάνουν θεωρία και πληθώρα υποδειγματικών ασκήσεων λυμένων και άλυτων.

Τα βιβλία ανατυπώνονται κάθε χρόνο, εμπλουτίζονται με νέες ασκήσεις και λεπτομερείς επεξηγήσεις της Θεωρίας, κατορθώνοντας έτσι να είναι πάντα προσαρμοσμένα στο ύφος και το πνεύμα των πανελλαδικών εξετάσεων.

 

η) Εσωτερική αξιολόγηση

Κάθε χρόνο διεξάγουμε εσωτερική έρευνα αξιολόγησης των υπηρεσιών μας. Δίνουμε τη δυνατότητα σε όλους τους μαθητές μας και τους γονείς τους να εκφράσουν γραπτώς τη γνώμη τους για τις υπηρεσίες που παρέχουμε.

Επιστροφή στην κορυφή