Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝ ΤΑΧΕΙ

Η ιστορία της "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ" στο Μαρούσι ξεκινά τον Μάιο του 1975, όταν ο κ. Κώστας Πουσπουρίκας ίδρυσε το φροντιστήριο ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.

Τον Σεπτέμβριος του 1979 ο κ. Κώστας Πουσπουρίκας συνεργάζεται με τον κ. Βασίλη Τριπαμπούκη. Το φροντιστήριο μετοναμάζεται σε "ΠΟΥΣΠΟΥΡΙΚΑΣ-ΤΡΙΠΑΜΠΟΥΚΗΣ".  Ακολουθεί μια επιτυχημένη συνεργασία και πορεία. Είναι η πρώτη φορά που ένα φροντιστήριο εκτός κέντρου Αθηνών διακρίνεται και αναπτύσσεται τόσο.

Τον lανουάριο του  1992 το φροντιστήριο μετονομάζεται σε «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ». Είναι πλέον ένα από τα 3 μεγαλύτερα φροντιστήρια της Ελλάδας. Οι κτιριακές του εγκαταστάσεις απλώνονται σε 6 κτήρια, όλα στην πλατεία του ηλεκτρικού του Αμαρουσίου.
Διαθέτει πλέον των 40 αιθουσών διδασκαλίας, απασχολεί πάνω από 90 καθηγητές και φοιτούν σ’ αυτό κοντά στους 1.000 μαθητές κάθε χρόνο.

Τον Σεπτέμβριο του  1993 οι δραστηριότες του Εκπαιδευτικού Ομίλου "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ" επεκτείνονται συνεχώς. Δημιουργείται σχολή Σχεδίου, σχολή Ξένων Γλωσσών, σχολή  Πληροφορικής, οργανώνονται τμήματα για Τεχνικά Λύκεια. Ιδρύεται Εκδοτικός Οίκος.

Τον Σεπτέμβριος του 1995 κάθε Δέσμη – Κατεύθυνση-Πεδίο αυτονομείται διοικητικά και κτιριακά σε "Εκπαίδευση Ιατρικών, Θετικών και Οικονομικών σπουδών" και σε "Εκπαίδευση Θεωρητικό". Μία αναγκαία εξέλιξη για να οργανωθεί καλύτερα το Εκπαιδευτήριο και να μη χάσει τον "οικογενειακό του χαρακτήρα"  λόγω του όγκου του. Υπευθυνος του Θετικού τμήματος του φροντιστηρίου είναι ο κ. Πουσπουρίκας και του Θεωρητικού τμήματος ο κ. Τριπαμπούκης.

Μετά από τόσα χρόνια συνεχούς παρουσίας και συνεχών επιτυχιών, θεωρείται ένα από τα καλύτερα φροντιστήρια στην Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Η καρδιά της "Εκπαίδευσης" πάντα θα χτυπάει με σκοπό την επιτυχία  όσων που μας εμπιστεύονται όλα αυτά τα χρόνια. 

Επιστροφή στην κορυφή