ΘΕΡΙΝΑ 2018

Α' Λυκείου
(Γ' Γυμνασίου προς Α' Λυκείου)

Διάρκεια σπουδών: 5 εβδομάδες

Β' Λυκείου
(Α' Λυκείου προς Β')

Διάρκεια σπουδών: 5 εβδομάδες

Γ' Λυκείου
(Β' Λυκείου προς Γ')

Διάρκεια σπουδών: 6 εβδομάδες