3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

  

ΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΜ ΣΥΝ ΕΒΕ ΒΑΣΗ
0353 Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 2&3&4   0.8 9.5 9525
1001 Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (Ψαχνά Ευβοίας) $ ΕΚΠΑ 2&3&4   0.8 8.36 9690
1633 Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας (Δράμα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3   0.8 9.5 9470
0326 Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 3&4   1 10.45 12160
1610 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 1&2&3&4   0.8 8.36 11375
0673 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ίλιον) Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&3&4   1 10.45 12640
1241 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   1 10.45 10650
1276 Αλιείας και Υδατοκαλλιεργιών (Μεσολόγγι) $ Παν. Πάτρας 2&3   0.8 9.5 9425
0327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3   1 11.87 11240
0851 Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) Στρατ. Σχολές 3 Π 1.2 14.43 16500
0851 Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 3 Π 1.2 14.43 15325
0851 Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) (Ειδ. Κατ. Β) Στρατ. Σχολές 3 Π 1.2 14.43  
0877 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0.8 8.36 18350
0871 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας (για πυροσβέστες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0.8 8.36 17860
0877 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Ειδ. Κατ. Α (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0.8 8.36 18300
0877 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Ειδ. Κατ. Β (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0.8 8.36  
0877 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Ειδ. Κατ. Γ (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0.8 8.36 17730
0678 Βιοϊατρικών Επιστημών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3   1 12.03 14440
1615 Βιοϊατρικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 3   1.2 14.43 14240
0282 Βιολογίας (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&3   1 11.87 16768
0277 Βιολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2&3   1.2 14.25 17552
0279 Βιολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3   1.2 14.25 17402
0281 Βιολογίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2&3   1.2 14.25 17042
0280 Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2&3   1.2 14.25 16530
0325 Βιοτεχνολογίας (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3   1.2 14.25 16250
0284 Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3   0.8 9.5 16430
1422 Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας (Λάρισα) $ Παν. Θεσσαλίας 2&3   0.8 9.5 9525
1242 Γεωπονίας (Άρτα) $ Παν. Ιωαννίνων 2&3   0.8 9.5 9455
1657 Γεωπονίας (Ηράκλειο) $ Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&3   0.8 9.5 9000
0273 Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3   1.1 13.06 14220
1634 Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) $ Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3   0.9 10.68 10775
1511 Γεωπονίας (Καλαμάτα) $ Παν. Πελ/νήσου 2&3   0.8 9.5 9396
1552 Γεωπονίας (Φλώρινα) $ Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&3   0.8 9.5 9020
0360 Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2&3   0.8 9.5 9525
0274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2&3   0.9 10.68 10920
0212 Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 2&3&4   0.8 9.5 9595
1061 Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι) $ Γεωπονικό Παν. 2&3   0.8 9.5 9500
1632 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα) $ Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3   0.8 9.5 8980
0275 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3   1 11.87 11810
1424 Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα) $ Παν. Θεσσαλίας 2&3&4   0.8 8.36 9305
1425 Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 3   0.8 9.62 9875
0679 Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3   0.9 10.83 11285
1426 Διαιτολογίας και Διατροφολογίας (Τρίκαλα) $ Παν. Θεσσαλίας 3   0.85 10.22 12820
0154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   0.8 8.36 14675
0294 Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής (Αθήνα) Χαροκόπειο 3   1.2 14.43 16820
1516 Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας (Καλαμάτα) $ Παν. Πελ/νήσου 3   0.9 10.83 11850
0324 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3   1 11.87 12050
1428 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Λάρισα) $ Παν. Θεσσαλίας 2&3   0.8 9.5 9550
1278 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αγρίνιο) $ Παν. Πάτρας 2&3   0.82 9.74 9490
0684 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αιγάλεω) $ Παν. Δυτ. Αττικής 2&3   1.1 13.06 13720
1452 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι) $ Ιόνιο Παν. 2&3   0.8 9.5 9385
1635 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη) $ Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3   1 11.87 12870
1512 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα) $ Παν. Πελ/νήσου 2&3   0.8 9.5 10040
0328 Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3   1.2 14.25 15185
1429 Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 2&3   0.8 9.5 9750
0372 Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος) Παν. Αιγαίου 2&3   0.8 9.5 9525
0401 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 ΑΓΩ 0.8 8.19 16816
0403 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 1 10.24 16289
0404 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 0.8 8.19 12479
0402 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) ΑΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 0.8 8.19 13479
0405 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 ΑΓΩ 1 10.24 14511
0323 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3   1 11.87 12655
1280 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Μεσολόγγι) $ Παν. Πάτρας 2&3   0.8 9.5 9220
1613 Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη) $ Διεθνές Παν. Ελλάδας 3   1.2 14.43 14470
1653 Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Σητεία) $ Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 3   0.8 9.62 10290
0685 Επιστημών Οίνου Αμπέλου και Ποτών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&3   0.9 10.68 11460
0134 Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   0.8 8.36 13625
0136 Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1&2&3&4   0.8 8.36 12420
1286 Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1&2&3&4   1.15 12.02 13868
0160 Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 1&2&3&4   0.8 8.36 10325
0162 Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1&2&3&4   0.8 8.36 9850
0680 Εργοθεραπείας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3   1.2 14.43 14770
1558 Εργοθεραπείας (Πτολεμαΐδα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 3   0.8 9.62 13094
0168 Θεάτρου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   0.8 8.36 12400
0302 Ιατρικής (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 3   1.2 14.43 18075
0295 Ιατρικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 3   1.2 14.43 18800
0304 Ιατρικής (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 3   1.2 14.43 18150
0297 Ιατρικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 3   1.2 14.43 18550
0301 Ιατρικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 3   1.2 14.43 18275
0300 Ιατρικής (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 3   1.2 14.43 18200
0299 Ιατρικής (Πάτρα) Παν. Πάτρας 3   1.2 14.43 18505
0831 Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Στρατ. Σχολές 3 Π 1.2 14.43 17925
0831 Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Ειδ. Κατ Β) Στρατ. Σχολές 3 Π 1.2 14.43  
0831 Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 3 Π 1.2 14.43 17450
0173 Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   1 10.45 11372
0163 Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   1 10.45 13350
0307 Κτηνιατρικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 3   1.2 14.43 17671
0308 Κτηνιατρικής (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 3   1.2 14.43 17350
0841 Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Στρατ. Σχολές 3 Π 1.2 14.43 17776
0841 Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Ειδ. Κατ Β) Στρατ. Σχολές 3 Π 1.2 14.43  
0841 Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 3 Π 1.2 14.43 17608
1245 Λογοθεραπείας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 3   1 12.03 12910
1515 Λογοθεραπείας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 3   0.9 10.83 12200
1274 Λογοθεραπείας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 3   1.15 13.83 13556
0681 Μαιευτικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3   1 12.03 13375
1614 Μαιευτικής (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 3   1 12.03 12583
1553 Μαιευτικής (Πτολεμαΐδα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 3   0.8 9.62 10364
0388 Μηχανικών Βιοϊατρικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&3   0.8 9.5 14130
0290 Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 2&3   1.2 14.25 16850
0409 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&2&3&4 Μ+Μ     14860
0408 Μουσικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 Α+Ε 0.9 10.59 11360
1248 Μουσικών Σπουδών (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 Μ+Μ     12150
0406 Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 Α+Ε 0.9 10.59 11215
0407 Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1&2&3&4 Μ+Μ     13350
0306 Νοσηλευτικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 3   1.2 14.43 15225
0682 Νοσηλευτικής (Αιγάλεω) $ Παν. Δυτ. Αττικής 3   1.1 13.23 13225
1617 Νοσηλευτικής (Διδυμότειχο) $ Διεθνές Παν. Ελλάδας 3   1 12.03  
1651 Νοσηλευτικής (Ηράκλειο) $ Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 3   0.8 9.62 10325
1618 Νοσηλευτικής (Θεσσαλονίκη) $ Διεθνές Παν. Ελλάδας 3   1 12.03 12880
1249 Νοσηλευτικής (Ιωάννινα) $ Παν. Ιωαννίνων 3   0.8 9.62 11120
1433 Νοσηλευτικής (Λάρισα) $ Παν. Θεσσαλίας 3   0.8 9.62 10540
1272 Νοσηλευτικής (Πάτρα) $ Παν. Πάτρας 3   0.9 10.83 11500
0190 Νοσηλευτικής (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 3   0.9 10.83 10570
0303 Οδοντιατρικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 3   1.2 14.43 17975
0305 Οδοντιατρικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 3   1 12.03 18060
0836 Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Στρατ. Σχολές 3 Π 1.2 14.43 17920
0836 Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Ειδ. Κατ Β) Στρατ. Σχολές 3 Π 1.2 14.43  
0836 Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 3 Π 1.2 14.43 17710
0128 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   1.2 12.54 15750
0142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 1&2&3&4   0.8 8.36 12325
0164 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   0.8 8.36 14325
0140 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   0.8 8.36 15450
0130 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   1 10.45 13800
0132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1&2&3&4   1 10.45 12675
0143 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1&2&3&4   0.8 8.36 11125
0334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4   0.8 8.36 12270
0178 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   1 10.45 14375
0156 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   1 10.45 11645
0341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4   1 10.45 10450
0166 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   0.8 8.36 12050
0158 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1&2&3&4   1 10.45 11360
1517 Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (Ναύπλιο) Παν. Πελ/νήσου 1&2&3&4   0.8 8.36 9275
1453 Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος) $ Ιόνιο Παν. 2&3&4   0.8 9.5 9505
1434 Περιβάλλοντος (Λάρισα) $ Παν. Θεσσαλίας 2&3&4   0.8 9.5 9800
0276 Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 2&3&4   0.8 9.5 8730
0369 Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 2&3&4   0.8 9.5 11825
0882 Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 0.9 9.41 15520
0882 Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (Ειδ. Κατ. Α και Β) Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 0.9 9.41 15300
0881 Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελλ. Ακτοφυλακής Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 0.9 9.41 17330
0881 Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελλ. Ακτοφυλακής (Ειδ. Κατ. Α και Β) Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 0.9 9.41 17230
0876 Σχολή Πυροσβεστών (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0.8 8.36 16600
0876 Σχολή Πυροσβεστών Ειδ. Κατ. Α (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0.8 8.36 16400
0876 Σχολή Πυροσβεστών Ειδ. Κατ. Β (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0.8 8.36 16560
0876 Σχολή Πυροσβεστών Ειδ. Κατ. Γ (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0.8 8.36 11120
0367 Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1&2&3&4   0.8 8.36 9725
0289 Φαρμακευτικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 3   1.2 14.43 17910
0291 Φαρμακευτικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 3   1.2 14.43 17775
0293 Φαρμακευτικής (Πάτρα) Παν. Πάτρας 3   1.2 14.43 17710
0846 Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη Στρατ. Σχολές 3 Π 1.2 14.43 17750
0846 Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη (Ειδ. Κατ Β) Στρατ. Σχολές 3 Π 1.2 14.43  
0846 Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 3 Π 1.2 14.43 17300
0683 Φυσικοθεραπείας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3   1.2 14.43 15925
1616 Φυσικοθεραπείας (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 3   0.8 9.62 15620
1438 Φυσικοθεραπείας (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 3   1.2 14.43 14160
1273 Φυσικοθεραπείας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 3   1.15 13.83 14367
1520 Φυσικοθεραπείας (Σπάρτη) Παν. Πελ/νήσου 3   1 12.03 13290
0263 Χημείας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2&3   1.2 14.25 17420
0270 Χημείας (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&3   1.2 14.25 15874
0265 Χημείας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3   0.8 9.5 16770
0269 Χημείας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2&3   1 11.87 16020
1629 Χημείας (Καβάλα) $ Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3   1.2 14.25 14628
0267 Χημείας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2&3   0.8 9.5 16540
1011 Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   0.8 8.36 10510
1391 Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 2&3   0.8 9.5 9460
Επιστροφή στην κορυφή