4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΜ ΣΥΝ ΕΒΕ ΒΑΣΗ
0353 Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 2&3&4   0.8 9.5 9525
1001 Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (Ψαχνά Ευβοίας) $ ΕΚΠΑ 2&3&4   0.8 8.36 9690
0326 Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 3&4   1 10.45 12160
1610 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 1&2&3&4   0.8 8.36 11375
0673 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ίλιον) Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&3&4   1 10.45 12640
1241 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   1 10.45 10650
0614 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγ Νικολάου Κρήτης ΑΣΤΕ 1&4 ΓΛΩ 0.8 8.83 11472
0613 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου ΑΣΤΕ 1&4 ΓΛΩ 0.8 8.83 11256
0869 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0.8 8.36 17760
0872 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0.8 8.36 17240
0872 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Ειδ. Κατ. Πολύτεκνοι Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0.8 8.36 16060
0872 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Ειδ. Κατ. Τρίτεκνοι Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0.8 8.36  
0869 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ειδ. Κατ. Πολύτεκνοι Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0.8 8.36 17160
0869 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ειδ. Κατ. Τρίτεκνοι Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0.8 8.36 17720
0877 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0.8 8.36 18350
0871 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας (για πυροσβέστες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0.8 8.36 17860
0877 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Ειδ. Κατ. Α (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0.8 8.36 18300
0877 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Ειδ. Κατ. Β (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0.8 8.36  
0877 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Ειδ. Κατ. Γ (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0.8 8.36 17730
0870 Αστυφυλάκων Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0.8 8.36 14830
0870 Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. Πολύτεκνοι Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0.8 8.36 12460
0870 Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. Τρίτεκνοι Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0.8 8.36 14520
0176 Βαλκανικών Σλαβ. Και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&4   1.2 12.54 12430
0336 Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4   1.2 12.54 12825
0356 Γεωγραφίας (Αθήνα) Χαροκόπειο 2&4   0.9 9.41 10775
0310 Γεωγραφίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 2&4   0.8 8.36 7820
0674 Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 Ε+Γ 1 11.15 11840
0212 Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 2&3&4   0.8 9.5 9595
1424 Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα) $ Παν. Θεσσαλίας 2&3&4   0.8 8.36 9305
1627 Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης (Κιλκίς) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   0.8 8.36 8375
0124 Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) Πάντειο 1&4   1.2 12.54 13150
1004 Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Ψαχνά Ευβοίας) $ ΕΚΠΑ 4   1 10.45 10450
0150 Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα) ΟΠΑ 4   1.2 12.54 14780
1549 Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Κοζάνη) $ Παν. Δυτ. Μακεδ. 4   0.8 8.36 8375
0161 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&4 ΓΛΩ 1.2 13.24 18275
0355 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 1&4 ΓΛΩ 1.2 13.24 16960
0179 Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα) Πάντειο 1&4 ΓΛΩ 1 11.04 16560
1063 Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα) Γεωπονικό Παν. 4   0.8 8.36 8430
0669 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αιγάλεω) $ Παν. Δυτ. Αττικής 4   1.2 12.54 11560
1427 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) $ Παν. Θεσσαλίας 4   0.9 9.41 9145
0352 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) Παν. Πάτρας 4   1 10.45 11425
0320 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Χίος) Παν. Αιγαίου 4   0.8 8.36 8190
1005 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Αθήνα) $ ΕΚΠΑ 4   1.2 12.54 14400
1514 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα) $ Παν. Πελ/νήσου 4   0.8 8.36 8990
1655 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (Ηράκλειο) $ Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 4   0.9 9.41 9088
1603 Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Κατερίνη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   0.8 8.36 8590
1605 Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού (Θεσσαλονίκη) $ Διεθνές Παν. Ελλάδας 4   1.1 11.5 11610
0670 Διοίκησης Τουρισμού (Αιγάλεω) $ Παν. Δυτ. Αττικής 4 ΓΛΩ 1 11.04 12850
1283 Διοίκησης Τουρισμού (Πάτρα) $ Παν. Πάτρας 4 ΓΛΩ 0.9 9.93 11985
1656 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αγ. Νικόλαος) $ Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 4   0.8 8.36 8350
0240 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα) ΟΠΑ 4   1.2 12.54 17925
1607 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Καβάλα) $ Διεθνές Παν. Ελλάδας 4   0.8 8.36 8430
1544 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Κοζάνη) $ Παν. Δυτ. Μακεδ. 4   0.8 8.36 8210
1282 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Πάτρα) $ Παν. Πάτρας 4   1.02 10.66 10575
1518 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τρίπολη) $ Παν. Πελ/νήσου 4   0.9 9.41 9425
0154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   0.8 8.36 14675
1551 Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (Καστοριά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&4 ΓΛΩ 0.86 9.49 10420
0216 Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&4   1.2 12.54 15617
0401 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 ΑΓΩ 0.8 8.19 16816
0403 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 1 10.24 16289
0404 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 0.8 8.19 12479
0402 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) ΑΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 0.8 8.19 13479
0405 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 ΑΓΩ 1 10.24 14511
0134 Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   0.8 8.36 13625
0136 Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1&2&3&4   0.8 8.36 12420
1286 Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1&2&3&4   1.15 12.02 13868
0160 Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 1&2&3&4   0.8 8.36 10325
0162 Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1&2&3&4   0.8 8.36 9850
0675 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 Ε+Γ 0.95 10.59 12775
1626 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 Ε+Γ 0.8 8.92 11340
1212 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) - Πληροφοριακά Συστήματα Παν. Μακεδ. 2&4   1.2 12.54 16085
1211 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) - Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών Παν. Μακεδ. 2&4   1.2 12.54 16330
1662 Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&4   0.8 8.36 9172
0168 Θεάτρου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   0.8 8.36 12400
0886 Ικάρων (ΣΙ) Διοικητικών Στρατ. Σχολές 4 Π 1.2 12.54 17230
0886 Ικάρων (ΣΙ) Διοικητικών Στρατ. Σχολές 4 Π 1.2 12.54  
0886 Ικάρων (ΣΙ) Διοικητικών Στρατ. Σχολές 4 Π 1.2 12.54 17510
0885 Ικάρων (ΣΙ) Έρευνας Πληροφορικής Στρατ. Σχολές 2&4 Π 1.2 12.54 18380
0885 Ικάρων (ΣΙ) Έρευνας Πληροφορικής Στρατ. Σχολές 2&4 Π 1.2 12.54 13230
0885 Ικάρων (ΣΙ) Έρευνας Πληροφορικής Στρατ. Σχολές 2&4 Π 1.2 12.54 17915
0887 Ικάρων (ΣΙ) Εφοδιαστών Στρατ. Σχολές 4 Π 1.2 12.54 17630
0887 Ικάρων (ΣΙ) Εφοδιαστών Στρατ. Σχολές 4 Π 1.2 12.54 17755
0887 Ικάρων (ΣΙ) Εφοδιαστών Στρατ. Σχολές 4 Π 1.2 12.54  
0173 Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   1 10.45 11372
0163 Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   1 10.45 13350
0159 Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα) Πάντειο 1&4   0.8 9.08 12060
1302 Κοινωνικής Πολιτικής (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1&4   0.8 9.08 9975
1606 Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 4   1.1 11.5 11760
0347 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα) ΟΠΑ 4   1.2 12.54 15695
0672 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αιγάλεω) $ Παν. Δυτ. Αττικής 4   1.1 11.5 12057
1654 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο) $ Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 4   0.8 8.36 8150
0337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 4   1.2 12.54 14025
1604 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα) $ Διεθνές Παν. Ελλάδας 4   0.8 8.36 8295
1513 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα) $ Παν. Πελ/νήσου 4   0.8 8.36 9135
1545 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη) $ Παν. Δυτ. Μακεδ. 4   0.8 8.36 7800
1430 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα) $ Παν. Θεσσαλίας 4   0.8 8.36 8944
1244 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα) $ Παν. Ιωαννίνων 4   0.8 8.36 8375
0314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Αθήνα) ΟΠΑ 4   1.2 12.54 15675
0389 Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4   1 10.45 10840
0222 Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος) Παν. Αιγαίου 2&4   0.8 8.36 8575
1624 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Θεσσαλονίκη) $ Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   1 10.45 10780
0224 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Ξάνθη) ΔΠΘ 2&4   1.1 11.5 11800
0230 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2&4   1.2 12.54 12190
0344 Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος) Παν. Αιγαίου 2&4   0.8 8.36 9305
1625 Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη) $ Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   1.2 12.54 13880
0390 Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (Αιγάλεω) $ Παν. Δυτ. Αττικής 2&4   1.2 12.54 14792
1622 Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών (Σέρρες) $ Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   1 10.45 11980
1542 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Κοζάνη) $ Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4   0.8 8.36 8475
0238 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος) Παν. Αιγαίου 2&4   0.9 9.41 8840
0880 Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Διοικ. Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης Στρατ. Σχολές 2&4 Π 1 10.45 17605
0880 Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Διοικ. Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης (Ειδ. Κατ Β) Στρατ. Σχολές 2&4 Π 1 10.45 10880
0880 Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Διοικ. Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 2&4 Π 1 10.45 17415
0864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) Στρατ. Σχολές 2&4 Π 1 10.45 13700
0864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 2&4 Π 1 10.45 12110
0863 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Σώματα Στρατ. Σχολές 2&4 Π 1 10.45 15220
0863 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Σώματα (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 2&4 Π 1 10.45 14300
0863 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Σώματα (Ειδ. Κατ. Β) Στρατ. Σχολές 2&4 Π 1 10.45  
0409 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&2&3&4 Μ+Μ     14860
1664 Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής (Ρέθυμνο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&4   0.8 8.36 8375
0408 Μουσικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 Α+Ε 0.9 10.59 11360
1248 Μουσικών Σπουδών (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 Μ+Μ     12150
0406 Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 Α+Ε 0.9 10.59 11215
0407 Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1&2&3&4 Μ+Μ     13350
0157 Ναυτιλιακών Σπουδών (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 4 ΑΓΓ 1.2 13.24 17040
0180 Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Χίος) Παν. Αιγαίου 4   1 10.45 9620
0144 Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης (Αθήνα) Χαροκόπειο 4   1.1 11.5 12148
0312 Οικονομικής Επιστήμης (Αθήνα) ΟΠΑ 4   1.2 12.54 15750
0315 Οικονομικής Επιστήμης (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 4   1.2 12.54 14480
0612 Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (Χίος) Παν. Αιγαίου 4 ΑΓΓ 0.8 8.83 10860
0152 Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Αθήνα) Πάντειο 4   1.2 12.54 12550
0867 Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη Στρατ. Σχολές 4 Π 1.2 12.54 17990
0867 Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη (Ειδ. Κατ Β) Στρατ. Σχολές 4 Π 1.2 12.54 16340
0867 Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη (Ειδ. Κατ. Α) Στρατ. Σχολές 4 Π 1.2 12.54 17490
0309 Οικονομικών Επιστημών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 4   1.2 12.54 13428
0350 Οικονομικών Επιστημών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 4   1 10.45 12186
0317 Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 4   1.2 12.54 13740
0311 Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 4   1.2 12.54 12880
0345 Οικονομικών Επιστημών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 4   1 10.45 11850
1548 Οικονομικών Επιστημών (Καστοριά) $ Παν. Δυτ. Μακεδ. 4   0.8 8.36 8290
0097 Οικονομικών Επιστημών (Κομοτηνή) ΔΠΘ 4   1 10.45 10728
0319 Οικονομικών Επιστημών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 4   1.2 12.54 12440
0321 Οικονομικών Επιστημών (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 4   1.1 11.5 11040
1602 Οικονομικών Επιστημών (Σέρρες) $ Διεθνές Παν. Ελλάδας 4   0.8 8.36 9305
0361 Οικονομικών Επιστημών (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 4   1 10.45 9770
0400 Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Σπάρτη) Παν. Πελ/νήσου 4   0.8 8.36 8375
0313 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα) ΟΠΑ 4   1.2 12.54 16975
1546 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) $ Παν. Δυτ. Μακεδ. 4   0.8 8.36 8270
0322 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 4   1.2 12.54 14279
0316 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 4   1.2 12.54 15840
1601 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες) $ Διεθνές Παν. Ελλάδας 4   0.8 8.36 8475
0128 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   1.2 12.54 15750
0142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 1&2&3&4   0.8 8.36 12325
0164 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   0.8 8.36 14325
0140 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   0.8 8.36 15450
0130 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   1 10.45 13800
0132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1&2&3&4   1 10.45 12675
0143 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1&2&3&4   0.8 8.36 11125
0334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4   0.8 8.36 12270
0178 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   1 10.45 14375
0156 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   1 10.45 11645
0341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4   1 10.45 10450
0166 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   0.8 8.36 12050
0158 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1&2&3&4   1 10.45 11360
1517 Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (Ναύπλιο) Παν. Πελ/νήσου 1&2&3&4   0.8 8.36 9275
1453 Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος) $ Ιόνιο Παν. 2&3&4   0.8 9.5 9505
1434 Περιβάλλοντος (Λάρισα) $ Παν. Θεσσαλίας 2&3&4   0.8 9.5 9800
0276 Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 2&3&4   0.8 9.5 8730
1064 Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης (Άμφισσα) $ Γεωπονικό Παν. 4   0.8 8.36 6880
0333 Πληροφορικής (Αθήνα) ΟΠΑ 2&4   1.2 12.54 17150
0338 Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&4   1.2 12.54 17090
1630 Πληροφορικής (Καβάλα) $ Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   1.1 11.5 11143
1554 Πληροφορικής (Καστοριά) $ Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4   0.8 8.36 9560
0366 Πληροφορικής (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 2&4   1 10.45 10770
0339 Πληροφορικής (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4   1.2 12.54 16605
0412 Πληροφορικής και Τηλεματικής (Αθήνα) Χαροκόπειο 2&4   1.2 12.54 16220
0098 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 2&4   1 10.45 11875
0330 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2&4   1.2 12.54 17385
1250 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Άρτα) $ Παν. Ιωαννίνων 2&4   0.8 8.36 9039
0099 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 2&4   0.8 8.36 12950
0369 Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 2&3&4   0.8 9.5 11825
0354 Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 1&4   0.8 8.36 8650
1435 Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&4   0.8 8.36 9430
0329 Στατιστικής (Αθήνα) ΟΠΑ 2&4   1.2 12.54 13828
0218 Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (Σάμος) Παν. Αιγαίου 2&4   0.8 8.36 8425
1547 Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Γρεβενά) $ Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4   0.8 8.36 7740
0318 Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4   1.2 12.54 12460
0882 Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 0.9 9.41 15520
0882 Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (Ειδ. Κατ. Α και Β) Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 0.9 9.41 15300
0881 Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελλ. Ακτοφυλακής Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 0.9 9.41 17330
0881 Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελλ. Ακτοφυλακής (Ειδ. Κατ. Α και Β) Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 0.9 9.41 17230
0818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Α.Ε.Ν. 2&4 Π 0.8 8.36 8375
0818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ. Κατ Κοιν. Κριτήρια Α.Ε.Ν. 2&4 Π 0.8 8.36  
0818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ. Κατ Πολύτεκνοι Α.Ε.Ν. 2&4 Π 0.8 8.36  
0818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ. Κατ Τρίτεκνοι Α.Ε.Ν. 2&4 Π 0.8 8.36  
0817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Α.Ε.Ν. 2&4 Π 0.8 8.36 8375
0817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ. Κατ Πολύτεκνοι Α.Ε.Ν. 2&4 Π 0.8 8.36  
0817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ. Κατ Τρίτεκνοι Α.Ε.Ν. 2&4 Π 0.8 8.36  
0817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Κοιν. Κριτήρια Α.Ε.Ν. 2&4 Π 0.8 8.36  
0876 Σχολή Πυροσβεστών (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0.8 8.36 16600
0876 Σχολή Πυροσβεστών Ειδ. Κατ. Α (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0.8 8.36 16400
0876 Σχολή Πυροσβεστών Ειδ. Κατ. Β (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0.8 8.36 16560
0876 Σχολή Πυροσβεστών Ειδ. Κατ. Γ (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0.8 8.36 11120
1008 Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 2&4   0.85 8.88 8875
0367 Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1&2&3&4   0.8 8.36 9725
1455 Τουρισμού (Κέρκυρα) $ Ιόνιο Παν. 4 ΑΓΓ 0.8 8.83 9610
0375 Τουριστικών Σπουδών (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 4 ΑΓΓ 1.2 13.24 14540
0677 Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&4   1 10.45 11745
0155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4   1.2 12.54 14350
1456 Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Αργοστόλι) Ιόνιο Παν. 1&4   0.8 8.36 8675
1439 Ψηφιακών Συστημάτων (Λάρισα)$ Παν. Θεσσαλίας 2&4   0.8 8.36 9470
0262 Ψηφιακών Συστημάτων (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4   1.2 12.54 15640
1519 Ψηφιακών Συστημάτων (Σπάρτη)$ Παν. Πελ/νήσου 2&4   0.8 8.36 8808
1011 Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   0.8 8.36 10510
Επιστροφή στην κορυφή