Η ενημέρωση των γονέων σχετικά με την επίδοση και απόδοση των παιδιών τους γίνεται σε συνεχή βάση,  μέσω της ιστοσελίδας του φροντιστηρίου, όπου με προσωπικό κωδικό ανά παιδί και γονέα , φαίνεται αναλυτικά όλη η εικόνα του παιδιού, τα αποτελέσματα στα διαγωνίσματα και τα test, καθώς και τα σχόλια των καθηγητών, τα οποία ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

Επίσης ,πραγματοποιούνται συναντήσεις γονέων και καθηγητών για την πορεία των παιδιών σε προκαθορισμένες ώρες και μέρες. Επιπλέον οι γονείς, κατόπιν συνεννόησης με τη γραμματεία, μπορούν να συναντούν τους καθηγητές ή τη διεύθυνση, όταν το επιθυμούν. Στην περίπτωση απουσίας η γραμματεία ενημερώνει άμεσα τους γονείς.

Η επικοινωνία μεταξύ γονέων και καθηγητών πρέπει να είναι αμφίδρομη και συνεχής. Οι καθηγητές οφείλουν να ενημερώνουν τους γονείς στη περίπτωση που κριθεί απαραίτητο και οι γονείς από μεριάς τους καλό είναι να ενημερώνουν τους καθηγητές για θέματα που παρατηρούν στο σπίτι και κρίνουν πως πρέπει να τα γνωρίζουν στο φροντιστήριο για να βοηθηθούν τα παιδιά στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Επιστροφή στην κορυφή