Το έμπειρο διδακτικό προσωπικό υπό την επίβλεψη των υπευθύνων καθηγητών ανά μάθημα, αναλαμβάνει τη σύνταξη των βιβλίων, που είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των μαθητών, με στόχο την ουσιαστική προετοιμασία τους.


- Τα βιβλία 
εμπλουτίζονται και ανανεώνονται σε ετήσια βάση, με γνώμονα τις συνεχείς εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και τις αυξανόμενες ανάγκες του σύγχρονου υποψηφίου.
- Σε συνδυασμό με την προφορική διδασκαλία παρέχεται ολοκληρωμένη προετοιμασία

ΒΙΒΛΙΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ALGEBRAA

ΑΛΓΕΒΡΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

EKTHESIA

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

FYSIKHA

ΦΥΣΙΚΗ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

XHMEIAA

 ΧΗΜΕΙΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

LEXIKO

ΛΕΞΙΚΟ ΕΝΝΟΙΩΝ

TETRMATHA

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

logoa

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

EKTHESIAB

ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Α'

EKTHESIBB

ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Β'

ALGEBRAB

ΑΛΓΕΒΡΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Α'

MATHKATB

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Α'

fysprob

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

FYSGPB

ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

XHMEIAB

 ΧΗΜΕΙΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

LEXIKO

ΛΕΞΙΚΟ ΕΝΝΟΙΩΝ

TETRMATHB

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

AOTHB

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

AESPPBB

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

BIOLOGIAB

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

algbb

ΑΛΓΕΒΡΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Β'

logob

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

mkbb

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Β'

ΒΙΒΛΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

MATHIMATIKA1

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Α'

MATHIMATIKA2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Β'

BIOKAT

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ. Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

BIOGP

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

fysga

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Α'

fysgb

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Β'

fysgg

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Γ'

AESPPA

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Α'

AESPPg2

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Β'

AOTH

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

LEXIKO

ΛΕΞΙΚΟ ΕΝΝΟΙΩΝ

EKTHESHG

ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Α'

XHMEIA1

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Α'

XHMEIAGB

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Γ'

TETRMATHG

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

xhmgb

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Β'

logog

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

fysgd

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Δ'

ekthgb

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Β'

Επιστροφή στην κορυφή