Εκδόσεις των φροντιστηρίων Εκπαίδευση

Το έμπειρο διδακτικό προσωπικό, υπό την επίβλεψη των υπευθύνων ανά μάθημα, αναλαμβάνει τη σύνταξη των βιβλίων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των μαθητών, με στόχο την ουσιαστική προετοιμασία τους

- 70 βιβλία έχουν γραφτεί από τους καθηγητές της Εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια
- Τα βιβλία εμπλουτίζονται και ανανεώνονται σε ετήσια βάση, με γνώμωνα τις συνεχείς εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και τις αυξανόμενες ανάγκες του σύγχρονου υποψηφίου
- Σε συνδιασμό με την προφορική διδασκαλία, προσφέρουν ολοκληρωμένη εκπαίδευση

Βιβλία καθηγητών μας διατίθενται στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Βιβλία των καθηγητών μας διατίθενται στα βιβλιοπωλεία

ΒΙΒΛΙΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ALGEBRAA

ΑΛΓΕΒΡΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

EKTHESIA

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

FYSIKHA

ΦΥΣΙΚΗ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

XHMEIAA

 ΧΗΜΕΙΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

LEXIKO

ΛΕΞΙΚΟ ΕΝΝΟΙΩΝ

TETRMATHA

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

 

ΒΙΒΛΙΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

EKTHESIAB

ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Α'

EKTHESIBB

ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Β'

ALGEBRAB

ΑΛΓΕΒΡΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Α'

MATHKATB

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Α'

fysprob

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

FYSGPB

ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

XHMEIAB

 ΧΗΜΕΙΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

LEXIKO

ΛΕΞΙΚΟ ΕΝΝΟΙΩΝ

TETRMATHB

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

AOTHB

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

AESPPBB

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

BIOLOGIAB

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

MATHIMATIKA1

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Α'

MATHIMATIKA2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Β'

BIOKAT

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ. Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

BIOGP

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

fysga

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Α'

fysgb

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Β'

fysgg

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Γ'

AESPPA

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Α'

AESPPg2

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Β'

AOTH

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

LEXIKO

ΛΕΞΙΚΟ ΕΝΝΟΙΩΝ

EKTHESHG

ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

XHMEIA1

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Α'

XHMEIAGB

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Β'

TETRMATHG

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ