Δραστηριότητες - Σεμινάρια

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ:

Σχολές, Επαγγέλματα αιχμής & αγορά εργασίας 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:

κ. ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Φροντιστηρίου Εκπαίδευση

ΗΜΕΡΑ:

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/2/16

ΤΟΠΟΣ:

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ERGOWAY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ, Β. Γεωργίου 2-4 Μαρούσι

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Α' & Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ:

Επαγγέλματα αιχμής & αγορά εργασίας. Διαχείριση άγχους, Διαχείριση χρόνου

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:

κ. ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Φροντιστηρίου Εκπαίδευση

ΗΜΕΡΑ:

ΣΑΒΒΑΤΟ 23/4/16

ΤΟΠΟΣ:

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ERGOWAY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ,Β. Γεωργίου 2-4 Μαρούσι

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Υποβοήθηση μαθητών για συμπλήρωση Μηχανογραφικού Δελτίου

ΦΟΡΕΑΣ:

Φροντιστήρια ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ σε συναργασία με την ERGOWAY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Β. Γεωργίου 2-4 Μαρούσι, Εκπαιδευτικούς και κ. Στράτο Στρατηγάκη

ΗΜΕΡΑ:

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/6/16

ΤΟΠΟΣ:

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ERGOWAY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ,Β. Γεωργίου 2-4 Μαρούσι